Ben jij een ondernemende coach die een stap wil maken in het ondernemerschap?

  • Ondernemen is voor coaches niet altijd iets waar ze van nature goed in zijn of energie uit halen. Je wilt mensen helpen en de randzaken kosten je energie. Daarom heb ik het boek Ondernemen voor Coaches geschreven.

Voor mijn site Coachgezocht.nu ben ik ooit begonnen met het blog “Een Ondernemersprookje” waarbij ik verschillende van mijn eigen ervaringen met ondernemen met de lezer deelde. Van daaruit ontstond het idee om informatieve artikelen over de thema’s die ik behandelde in het blog te gaan schrijven. Toen ik er een paar af had ging ik ze bundelen in een E-book. Dit E-book had zo’n 20 bladzijden maar het schrijven ging me ondertussen zo makkelijk af dat een echt boek ineens tot de mogelijkheden ging behoren. Ruim een jaar later zag Ondernemen voor Coaches de drukpers (nou ja in elk geval een hele grote printer).

Compact en toegankelijk
Mijn uitgangspunt bij het boek was om zoveel mogelijk to the point informatie te geven. Het moest niet te lijvendig worden en het moest laagdrempelig in het gebruik worden zodat het voor iedereen als toegankelijke beschouwd zou worden.

Het boek heeft 166 bladzijden verdeeld over 13 hoofdstukken. Dat zijn dus telkens verschillende onderwerpen die in behapbare porties behandeld worden. Wel heb ik geprobeerd alle aspecten van het ondernemerschap langs te laten komen.

De onderwerpen die ik behandel zijn geclusterd in vier delen:

  1. Jouw aanpak
  2. Jij als ondernemer
  3. Je product
  4. Je organisatie
Eerst mens dan pas ondernemer
Het lijkt misschien raar om niet met ‘Jij als ondernemer’ te beginnen. De reden daarvoor is omdat je bovenal een mens van vlees en bloed met dromen, twijfels en een geschiedenis bent. Dat vormt jouw doen en laten, die je vervolgens meeneemt het ondernemerschap in. Dat is dus deel 2 waarin we ingaan op de impact die jij als persoon hebt op je coachpraktijk. Je bent directeur, chef productie en product in één dus daarmee helemaal verweven met je bedrijf.
Je coaching is een dienst die je levert en je coachee is een afnemer die eisen stelt aan het product en het voortbrengingsproces. Dit is waar deel 3 en 4 overgaan. Hoe zet je jouw coaching in de etalage en welke klantbeleving schotel jij je coachee voor. Dit is waar veel coaches afhaken maar ik zal je laten zien dat het kei leuk is want ook dit is psychologie! Juist hetgeen coaches van smullen ;-). Als je eenmaal de lol erin ziet dan gaat de rest vanzelf omdat het je dan geen minder moeite kost.

Lezers vertellen

In jouw handleiding voor het worden van een onderscheidende coach, roep jij de lezer meteen tot de orde, door deze vanaf het eerste moment in de ‘je’-vorm aan te spreken. Je verschaft heldere inzichten omtrent alle zaken die bij coaching en ondernemen komen kijken, zoals het schrijven van teksten, promotie en sociale media. Deze zijn vaak puntsgewijs opgesomd en altijd in heldere taal genoteerd. Doordat jij daarnaast geregeld uit de doeken doet hoe jij tot bepaalde inzichten bent gekomen door situaties uit het dagelijks leven te beschrijven, zoals wanneer jij je afvraagt hoe een fabrikant van babyspullen eigenlijk kan weten of er nog ruimte is op de markt voor een nieuwe speen, is jouw boek erg herkenbaar. Gedurende het gehele boek spoor jij lezers telkens aan de aan te spreken doelgroep in het oog te houden, en dit principe is iets wat jij zelf duidelijk ook hebt toepast. Handvaten voor het worden van een goede coach zijn vanaf nu op laagdrempelige manier beschikbaar! 

Anoek uitgeverij boekscoutAnouk , Boekscout

Vermijd valkuilen bij het Ondernemen

Kan je wel wat hulp gebruiken bij het neerzetten van je coachpraktijk? Dit is wat anderen zeggen over het boek Ondernemen voor Coaches.

  • Toegankelijk geschreven in herkenbare taal.
  • Handig en compact weergegeven.
  • Prikkelend en vol inspiratie.
  • Dit is het boek waar ik op heb gewacht.