Coachingsmonitor van Nobco geeft inzicht in uitdagingen coachingsmarkt

De coachingsmarkt is de afgelopen jaren flink gegroeid. Er zijn steeds meer coaches die zich inzetten om mensen vooruit te helpen. Maar hoe ziet deze coachingsmarkt er nu eigenlijk precies uit? Wie zijn de coaches precies? En hoe voeren zij hun werk uit? Op dit soort vragen wist Nobco antwoord te vinden, aan de hand van een uitgebreid onderzoek. Dit onderzoek voerden ze uit in 2016, 2018 en 2020-2021. Gezien het hier dus om meerdere opeenvolgende onderzoeken gaat, is er een duidelijke ontwikkeling merkbaar.

Trends door de jaren heen

Wanneer je onderzoeksresultaten uit verschillende jaren tot je beschikking hebt, ga je al snel op zoek naar opvallende verschillen. Wanneer je de uitslagen van de onderzoeken in 2016, 2018 en 2020-2021 naast elkaar legt, dan zijn er eigenlijk een aantal opvallende trends zichtbaar. Dit gaat dan om:

  • Ondersteuning bij werk-privé balans winnaar: Daar waar in 2016 nog vooral vraag was naar coaching voor zelfontplooiing, is dit in de loop van de jaren veranderd. Zowel in 2018 als ook in 2020-2021 bleek dat er vooral hulp nodig was bij het vinden van een werk-privé balans. Het valt sowieso op dat er vooral behoefte is aan ondersteuning met betrekking tot het werk.
  • Verschuiving manier van contact: Een andere duidelijke trend is een verschuiving in de manier van contact. Mede geholpen door de coronacrisis zijn er vandaag de dag veel coaches die een webcam gebruiken. Dit maakt het mogelijk om ook op afstand coaching aan te bieden. Een manier die veel coaches blijkbaar hebben omarmd.

Uitkomsten coachingsmonitor 2020-2021

De coachingsmonitor van Nobco geeft inzicht in uitdagingen coachingsmarkt in 2021.

De coaches
Zo is het bijvoorbeeld al snel duidelijk dat coachvragen zich vooral blijven richten op werk. Niet alleen op het moment zelf, maar ook met de blik op de toekomst. Het gaat niet alleen op problemen verhelpen, maar ook om problemen voorkomen.

Daarbij blijkt uit het onderzoek dat coaches gemiddeld 51 jaar oud zijn. Daarbij hebben de meeste coaches een hoge opleiding genoten. Vervolgens zijn de meeste middels een eigen onderneming al meer dan 10 jaar als coach werkzaam. Een belangrijke rol is weggelegd voor intervisie en supervisie. Bijvoorbeeld door een beroepsorganisatie. Veel coaches hechten hier waarde aan en spenderen dan ook zo’n 17 uur per jaar in een intervisiegroep.

De coaching

Gemiddeld gezien houdt een volledig coachtraject 7 of 8 sessies in. Deze sessies duren iedere keer ongeveer 80 minuten. De meeste coaches ronden het traject binnen 4 tot 6 maanden af. Daarbij is het vaak de werkgever die voor de kosten opdraait. Dit is het geval in meer dan 50% van de trajecten.

Vandaag de dag bestaat de top 5 aan coachvragen uit:

  1. Werk-privé balans
  2. Zelfontplooiing
  3. Loopbaan en carrière
  4. Stress of burn out
  5. Samenwerking met collega

De uitslagen van onderzoeken als deze leiden tot duidelijke inzichten. Het is bijvoorbeeld duidelijk waar er in de coachingsmarkt op dit moment  vooral behoefte aan is. Met dit in het achterhoofd is het voor coaches mogelijk om zich nog specifieker te ontwikkelen.