We nemen uw privacy zeer serieus en zullen informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken. Om uw privacy te waarborgen, handelt Ondernemen voor Coaches altijd in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Op deze pagina staat het Privacy Statement van Ondernemen voor Coaches. We raden u aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen.

 1. Wie is Ondernemen voor Coaches?

  Ondernemen voor Coaches is een handelsnaam van Goethals Advies & Ondersteuning geregistreerd bij de kamer van koophandel onder nummer:  32138890

Het doel van Ondernemen voor Coaches is om informatie te delen met coaches om zo hen in staat te stellen een succesvolle coachingspraktijk op te zetten.  Hiervoor gebruik ik mijn website, social media kanalen, boek, masterclass en 1 op 1 (online) coaching. Voor vragen hierover kunt u mailen naar info@ondernemenvoorcoaches.nl.

 • Welke informatie wordt door Ondernemen voor Coaches verzameld en verwerkt?
  Ondernemen voor Coaches heeft een aantal producten en diensten.

  Voor het gratis E-book en Ondernemen voor Coaches Quickscan worden er mail gegevens opgeslagen. Voor het E-book gebeurd dit in Mailchimp en voor de Quickscan op de mailserver van Realhosting. Beide servers staan in de EU. Gegevens worden maximaal 24 maanden bewaard ten behoeve van follow up of specifieke acties die mogelijk interessant zijn voor geïnteresseerden in deze producten.

  Het boek bestellen kan niet via de site van Ondernemen voor Coaches maar gaat via Uitgeverij Boekscout.

  Voor de training wordt gebruik gemaakt van de website Eventbrite die in de EU gevestigd is. Hier wordt ook de betaling afgehandeld.

  Voor de Business coaching en de Powertalk wordt gebruik gemaakt van Skype gespreksgeschiedenis blijft 12 maanden bewaard. Voor deze diensten wordt achteraf een factuur gestuurd. Hiervoor worden de volgende gegevens bewaard:

 • Bedrijfsnaam
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats

Om toegang te krijgen tot het bonusmateriaal aanvullend op het boek Ondernemen voor Coaches zoals formats, checklists, werkbladen en online trainingen zal een account aangemaakt moeten worden.

Hiervoor zijn de volgende gegevens nodig:

 • E-mail (ten behoeve van communicatie wachtwoord, updates en andere nieuwsberichten voor klanten)
 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Bedrijfsnaam (optioneel)
 • Adres (ten behoeve van facturatie)
 • Postcode (ten behoeve van facturatie)
 • Woonplaats (ten behoeve van facturatie)

Toegang wordt afgerekend met IDeal via een externe betalingsprovider  die in de EU gevestigd is.

 Automatisch gegenereerde informatie

Om OndernemenvoorCoaches.nl optimaal te kunnen laten werken (bijvoorbeeld om pagina’s goed te kunnen weergeven en om de Dienst te beveiligen) heeft Ondernemen voor Coaches bepaalde informatie nodig. Ondernemen voor Coaches verzamelt daarom automatisch gegenereerde informatie over uw surfgedrag tijdens uw gebruik van Ondernemen voor Coaches. Deze informatie bestaat uit uw IP-adres (nummer van uw computer dat het mogelijk maakt uw computer te herkennen), het type browser (computerprogramma om internetpagina’s mee te kunnen bekijken), het computersysteem dat u gebruikt, een accountnummer en de pagina’s die u op de Website bezoekt.

Voor zover Ondernemen voor Coaches deze informatie gebruikt, is het altijd geanonimiseerd.

3. Wat zijn cookies en hoe gebruikt Ondernemen voor Coaches ze?

Wat zijn cookies?

Voor het verzamelen van gegevens gebruikt Ondernemen voor Coaches cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf of in het geheugen van uw computer worden opgeslagen. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om uw favoriete instellingen voor een bepaalde dienst, webpagina of website bij te houden. Cookies kunnen ook worden gebruikt om te voorkomen dat u een bepaalde advertentie te vaak te zien krijgt en om het aantal keren dat een advertentie wordt weergegeven te registreren. Op de website ConsuWijzer (https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies)  kunt u meer informatie vinden over cookies.

 Wat voor cookies gebruikt Ondernemen voor Coaches en waarom?

Permanente cookies

De Website maakt gebruik van permanente cookies om u te kunnen herkennen wanneer u een bezoek brengt aan de Website. Daardoor kan Ondernemen voor Coaches uw voorkeuren onthouden (bijvoorbeeld uw inlognaam of een taalvoorkeur). Hierdoor wordt voorkomen dat u steeds opnieuw uw voorkeuren moet aangeven. Deze permanente cookies kunt u eenvoudig verwijderen via de instellingen van uw browser (zie hieronder). In principe is het hiervoor niet nodig om persoonsgegevens op te slaan. Als het niet noodzakelijk is voor een juiste werking van de website om persoonsgegevens in een cookie op te slaan, zal Ondernemen voor Coaches dat ook niet doen.

Sessie cookies

De Website maakt gebruik van sessie cookies om te controleren of u al dan niet ingelogd bent. Hierdoor wordt voorkomen dat u steeds opnieuw moet inloggen wanneer u naar een andere pagina gaat. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.

Google Analytics cookie

De Website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies zoals hierboven beschreven. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de Website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel, hetgeen betekent dat er sprake is van een passend niveau van bescherming bij de verwerking van uw persoonsgegevens. Google gebruikt deze informatie om ten behoeve van Ondernemen voor Coaches bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

Cookie van sociale netwerken

De Website bevat buttons om bepaalde webpagina’s te kunnen delen op Facebook, Twitter en LinkedIn. Deze buttons bevatten stukjes code die door deze netwerken ter beschikking worden gesteld. Door middel van deze code worden cookies geplaatst van Facebook, Twitter en LinkedIn. Ondernemen voor Coaches heeft daar geen invloed op of bemoeienis mee en raadt u aan om de privacyverklaringen van deze sociale netwerken te raadplegen.

Hoe kan ik cookies uitschakelen?

Wilt u geen cookies accepteren, dan kunt u dit altijd zelf aangeven in uw browser. Ook kunt u via uw browser cookies die op uw computer staan verwijderen. Meer informatie hierover kunt u verkrijgen via de helpfunctie van uw browser. Als u cookies uitschakelt, is het mogelijk dat bepaalde functies niet werken of dat bepaalde diensten niet beschikbaar voor u zijn.

Wilt u alleen cookies uitschakelen van derden die cookies plaatsen om uw surfgedrag te registreren, maak dan gebruik van deze link: http://www.youronlinechoices.eu/nl/uw-advertentie-voorkeuren

 

 1. Voor welke doeleinden zal Ondernemen voor Coaches informatie over u gebruiken?

Doeleinden
Ondernemen voor Coaches zal informatie over u voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Om uw gebruik van de Dienst mogelijk te maken;
 • Om u informatie toe te zenden omtrent de eigen diensten van Ondernemen voor Coaches en om te reageren op vragen en/of klachten die u hebt;
 • Om u informatie toe te zenden omtrent de producten of diensten van partners van Ondernemen voor Coaches, voorzover u daarvoor toestemming hebt gegeven;
 • Om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen;
 • Om de Dienst te beveiligen, aan te passen en te verbeteren;
 • Om betalingen te verwerken;
 • Om informatie over u te verstrekken aan derden indien u daartoe toestemming hebt gegeven of op basis van wet- en/of regelgeving;

Ondernemen voor Coaches wil u op de hoogte houden van de ontwikkeling van haar Dienst. Indien er bijvoorbeeld een uitbreiding komt of er sprake is van een update zal Ondernemen voor Coaches dat daarom aan u laten weten. Ook kan Ondernemen voor Coaches u op de hoogte houden van acties die door haar zijn en/of worden georganiseerd.

Mocht u geen e-mailberichten van Ondernemen voor Coaches willen ontvangen, dan kunt u zich afmelden via info@ondernemenvoorcoaches.nl. Een mogelijkheid u af te melden is tevens in elke e-mail die door Ondernemen voor Coaches aan u wordt gestuurd opgenomen.

Ondernemen voor Coaches gebruikt automatisch gegenereerde gegevens voor statistische doeleinden alsmede voor beveiliging en verbetering van Ondernemen voor Coaches. Deze gegevens kunnen aan derden worden verstrekt voor zover ze volledig zijn geanonimiseerd en niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (geen persoonsgegevens).

 Gebruik door derden

Zonder uw expliciete toestemming zal Ondernemen voor Coaches uw persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken voor direct marketing doeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van aanbiedingen).

Ondernemen voor Coaches kan uw gegevens wel verstrekken aan derden voorzover u zelf uitdrukkelijk met betrekking tot een bepaalde derde aangegeven hebt dat u daarvoor toestemming geeft en/of voorzover deze gegevens niet tot u persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie, niet zijnde uw IP-adres). Ten slotte kan Ondernemen voor Coaches uw gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

De Website kan hyperlinks bevatten waarmee u de Website van Ondernemen voor Coaches verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. Ondernemen voor Coaches heeft geen zeggenschap over diensten en/of websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze diensten en/of websites van derden een ander privacy statement van toepassing is. Dit privacy statement van Ondernemen voor Coaches heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die via de Dienst zijn verkregen. Ondernemen voor Coaches accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden.

 

 1. Op welke wijze beschermt Ondernemen voor Coaches uw persoonlijke informatie?

Ondernemen voor Coaches zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw (persoons-) gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo bewaart coachgezocht geen mailverkeer tussen coachee en coaches. Ook maken we gebruik van een beveiligde verbinding voor de gehele website zo is het voor anderen niet te traceren wat u op de Website doet. Verder zorgen we ervoor dat de persoonsgegevens beveiligd worden opgeslagen op onze eigen server.

 

 1. Kennnisneming en verbetering van uw gegevens

U kunt uw eigen (persoons-)gegevens altijd bekijken en zonodig wijzigen in uw Profiel en uw Account. Als u wil weten welke gegevens Ondernemen voor Coaches over u heeft vastgelegd of als u gegevens wil wijzigen die u niet in uw Profiel kan veranderen, dan kunt u contact opnemen met ons via info@ondernemenvoorcoaches.nl.

 

 1. Doorgifte naar landen buiten de EU

Om technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat uw (persoons)gegevens worden doorgegeven (naar servers van) aan Ondernemen voor Coaches gelieerde ondernemingen en/of dienstverleners in de Verenigde Staten of andere landen buiten Europa. Ondernemen voor Coaches zorgt ervoor dat zij alleen persoonsgegevens doorgeeft naar landen waarvan de overheid heeft geoordeeld dat zij een passend beschermingsniveau van persoonsgegevens kennen en/of naar ondernemingen die aangesloten zijn bij de zogenaamde Safe Harbor Principles.

 

 1. Mogen minderjarigen gebruik maken van Ondernemen voor Coaches?

Als u nog geen zestien (16) jaar oud bent, dan moet u toestemming hebben van uw ouders of voogd om gebruik te kunnen maken van Ondernemen voor Coaches. Door deze Privacy Statement te accepteren, garandeert u dat u zestien (16) jaar of ouder bent of toestemming van uw ouders/voogd hebt om van de Website gebruik te maken.

 

 1. Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de Website en/of via berichtgeving aan u.

 

 1. Vragen?

Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Statement dan kunt u een e-mail sturen aan info@ondernemenvoorcoaches.nl.