Veel coachingstrajecten worden niet betaald door de coachee zelf. De werkgever of een uitkeringsinstantie nemen vaak deze kosten op zich. Die doen dit natuurlijk niet zomaar, ze verwachten dat coaching ergens aan bijdraagt. Vaak zal jouw opdrachtgever graag de zogenaamde vlieg op de muur willen zijn om er zeker van te zijn dat de coaching de “goede kant” op gaat.

Geen verwachtingen zijn de beste die je kunt hebben

Het is echter van groot belang dat je deze betrokkenheid in goede banen leidt. Er zullen verwachtingen zijn, dus het toverwoord is openheid. Zorg ervoor dat die verwachtingen op tafel komen te liggen van zowel coachee als opdrachtgever. Geef aan wat wel en wat niet mogelijk is. Probeer hierbij in mogelijkheden te denken en werk volgens een structuur die ervoor zorgt dat resultaten inzichtelijk worden. Enkele mogelijkheden zijn het maken van een behandelplan, het opstellen van voortgangrapportages en inplannen van tussentijdse evaluatiegesprekken. Dit is extra werk, maar wel klantgericht als je de behoeftes van de opdrachtgever ook erkend.

Openheid gaat nog verder, want coaching is geen tovermiddel. Dus je moet er ook open over zijn of de coachingsvraag wel of niet coachbaar is. Daarnaast moet je er ook eerlijk voor uit komen als er geen klik is met de coachee. Dit levert anders verderop in het traject alleen maar problemen op. Dit kan je mogelijk toekomstige coachingstrajecten van deze opdrachtgever kosten.

Dus hoe ga jij je opdrachtgevers managen?

Zoals ik hierboven heb uitgelegd, is het goed om de betrokkenheid en de verwachtingen van je opdrachtgevers in de juiste banen te leiden. Daarvoor zou je (in elk geval) de onderstaande 5 zaken kunnen bespreken. Je kan dit in je verkoopgesprek of intake verwerken zodat je een goede start maakt!

  1. Wat is coaching?

Begin met uitleggen wat coaching precies is. Maak duidelijk dat coaching gericht is op een concreet afgebakende vraagstelling en waar nodig de diepte in gaat om deze vraagstelling te tackelen. Zorg dat die coachingsvraag specifiek genoeg js, zodat het haalbaar is om op te lossen. Maak expliciet dat je geen therapeut bent en je dus niet uitgerust bent om bepaalde trauma’s of stoornissen te behandelen als hier onverhoopt sprake van zou zijn. Hiermee zet je een kader of definitie neer waarmee je terug naar de basis gaat. De aanname is vaak dat aan de andere kant van de tafel wel bekend is wat coaching inhoudt. Maar dit is een dusdanig containerbegrip dat iedereen er wat anders onder verstaat. Ook als het gaat om een opdrachtgever met eerdere ervaringen, even checken of jullie op dezelfde golflengte zitten. Dit is belangrijk omdat je dan een gezamenlijk vertrekpunt hebt om het gesprek aan te gaan.

  1. Hoe werkt jouw coaching?

Als je uitgelegd hebt wat jouw coaching is, dan kan je wat meer de inhoud in met betrekking tot jouw eigen werkwijze en methodieken die je gebruikt. Ben je een coach die zich vooral richt op het oplossen van een probleem of ben je iemand die zich primair richt op het verwezenlijken van doelen? Wat is jouw visie op coaching? Ben je een pragmatische coach of meer iemand die graag twee lagen dieper gaat graven? Beschrijf een gemiddeld coachingstraject, hoeveel sessies gebruik je, wat is de opbouw die je hanteert en zijn er nog bepaalde mijlpalen of natuurlijke evaluatiemomenten die je ziet.

  1. Welke opbrengsten mogen ze verwachten?

De opbrengsten van een coachingstraject zijn nogal divers. Als het coachingstraject doorlopen is en de hulpvraag beantwoord is, dan is dat natuurlijk de eerste opbrengst van coaching. Echter zijn er nog enkele zeer waardevolle bijvangsten. Zo zal het nieuwe gedrag in de regel zorgen voor minder frustratie, meer energie en een beter gevoel van welbevinden. Daarnaast heeft de coachee geleerd hoe je patronen in gedrag kan analyseren en dat het wel degelijk mogelijk is om gewoontes te doorbreken of situaties tot op zeker hoogte naar je hand zijn te zetten. Dit is een mindset die breder toe te passen is op andere situaties.

Dat is ook de belangrijkste reden om voor het ontwikkelen van soft skills te kiezen voor coaching in plaats van een training. Het leereffect is veel groter bij coaching! Dit komt onder andere doordat het aantal uren begeleiding gespreid kan worden over een langere periode. Tijdens deze periode kan dan in de praktijk geëxperimenteerd worden met nieuw gedrag. Dit gebeurd bij trainingen natuurlijk ook maar die zijn dan vaak duurder. Zo kan je voor één dag training van 800 euro vaak ook al 4 sessies coaching verspreid over 6 weken kopen.

  1. Wat verwacht jij van jouw opdrachtgever om het coachingstraject tot een succes te maken?

Grote kans dat je een portie vertrouwen met een scheutje ruimte wel zou kunnen waarderen als professionele coach. Geef dit ook gewoon aan bij je opdrachtgever, grote kans dat dit herkend wordt. Concreet voorbeeld hiervan is dat je er niet op zit te wachten om na iedere sessie uitgebreid verslag te moeten doen. Stem na de intake globaal je behandelplan af met de opdrachtgever en plan na 2 sessies en in het midden van het aantal geplande sessies een korte tussenevaluatie met de opdrachtgever.

Verder zal het jou ook helpen als de opdrachtgever een bepaalde houding aanneemt ten opzichte van de coachee. Ook hier zal een balans gevonden moeten worden tussen betrokkenheid enerzijds en ruimte anderzijds. Zo kan de opdrachtgever na de tussenevaluatie met jou als coach ook het gesprek aan kunnen gaan met de coachee. Hierin kan dan, zonder op de inhoud in te gaan, gevraagd worden of het proces naar wens verloopt. De opdrachtgever kan bijvoorbeeld vragen of de klik met de coach goed is. Of er een positief gevoel is ten aanzien van de coaching. En of er nog iets is waar de opdrachtgever kan bijdragen aan het succes van de coaching. Dit kan bijvoorbeeld zijn door begrip te hebben voor de transformatie en tijdelijk (bijvoorbeeld voor de duur van 2 weken) de werkverdeling in het team even anders te verdelen om wat ruimte te geven om met nieuw gedrag te experimenteren.

  1. Waarom moeten ze in jouw coaching investeren?

Tot slot zul je concreet moeten maken waarom ze met JOU in zee moeten gaan. Je eerste unique selling point (USP) is dat je hebt laten zien de behoeftes van de opdrachtgever te herkennen en te erkennen. Met name bedrijven vinden het fijn als er een bepaalde methode is die je hanteert. Ook vinden zij het prettig om te weten dat je geaccrediteerd bent. Beide zorgen ervoor dat je als expert in je vak gezien wordt. Om diezelfde reden doen referenties het ook nog altijd goed. Ook kan je werken met een kennismakingstarief (geen korting noemen) als je verwacht dat er nog meer werk uit kan komen of als je ergens binnen wilt komen.

Moraal van het verhaal is dat er voor succesvolle coachingstrajecten meer nodig is dan alleen goede coaching afleveren. Het is essentieel dat je ook een goede afstemming met je opdrachtgever hebt.

Plan direct online een gratis Ondernemen voor Coaches Peptalk in.

In 30 minuten gaan we direct in op de grootste uitdaging van jouw coachpraktijk. Dit gesprek is op afstand (telefonisch of videobellen) en helemaal gratis!
JA! Ik wil een gratis Peptalk

“Het gesprek met Sander was verhelderend en deels ook confronterend. Sander is recht door zee en weet waar hij het over heeft. Ondanks dat hij in ‘mijn wereld’ nauwelijks tot helemaal niet thuis is, luisterde hij goed en probeerde zijn eigen expertise te vertalen naar de wereld van klassieke muziek. Ik heb zinvolle tips en adviezen gekregen waar ik mee aan de slag kan en zal gaan. ”

Aanbeveling coachJoan Handels, Happy on stage